KONTAKTINFORMASJON

Postboks 608, 1401 Ski
 
Telefon: +47 958 49 970 (Korleder Mette Dybwad)
 
E-post: post@skikoret.no
 
SKIKORETS STYRE
 
Leder: Mette Dybwad
Nestleder: Leif Erik Egeli
Sekretær: Marit Ø. Kristoffersen
Kasserer: Sissel Eiterjord
Styremedlem:

Line Renate Nordli

Styremedlem: Olav Nyttingnes