KONTAKTINFORMASJON

 

Adresse:          Eikelisvingen 1, 1400 Ski
Telefon: +47 958 49 970 (Korleder Mette Dybwad)
 
E-post: post@skikoret.no
Faktura: skikoret@ebilag.com

SKIKORETS STYRE
 
Leder: Mette Dybwad
Nestleder: Ranveig Lundeby
Sekretær: Marit Ø. Kristoffersen
Kasserer: Sissel Eiterjord
Styremedlem: Stephanie Cheung
Styremedlem: Bjørn Næss