SKIKORET..
Øvelser / allmøter
 

Øvelsene starter opp 22. august på Hebekk skole mellom kl 19.00 - 21.00. Datoer for øvelsene i
semesteret er satt opp i tabellen under - styremøte og allmøte er markert med SM/AM.
 

Øvelser:

Måned

Datoer

August

 

 

22.8

29.8

 

September

5.9

12.9

19.9 (SM/AM)

26.9

 

Oktober

Høstferie

10-10

17.10 (SM/AM)

24.10

31.10 

November

7.11

14.11

21.11 (SM/AM)

28.11

 

Desember

5.12

 

 

 

 

 


 
Arrangementer    Sted    Dato
Seminar Hebekk skole 29. oktober
Festival Skiptvedt

4. november

Adventkonsert Ski Kirke 3. desember 
Julekonsert/avslutning Solborg bo-og aktivitetssenter 5. desember 

 

Du kan høre oss på YouTube!
 
Skikoret er det største blanda koret i Follo, men ønsker å tilføre koret et bredere mangfold og yngre medlemmer ønskes særlig velkommen! Repertoaret er musikal, viser og pop.